GXLJxuanxuan

GXLJxuanxuan

为了自由与公平,让摇滚与我们同在!!!

天津市 河北区 其他

6 -125 7 6 15 4

擅长话题

个人成就 :

威望 : 6 积分 : -125 赞同 : 7 感谢 : 6

最后活跃 :
2017-07-20 12:31
擅长话题 :
EVH 1   1
视听 1   1
乐队谱 2   2
音箱 1   1
电吉他音箱 1   1
吉他谱 2   2
Kerry King 1   1
鼓谱 2   2
贝司谱 1   1
演示 1   1
电吉他 1   1
设备 1   1
每日签到赚拨片 邀请好友赚拨片 未认证会员
更多 » 粉丝: 15

7円yuan 毛吵啦 英俊强大 感谢有你 理想原创者

更多 » 关注: 4

admin support 任刚 拨片网

关注: 1 话题
拜访: 1671 人