Amaranthe

国家:瑞典
风格:摩登旋律金属
 
成员:
Jake E - 主唱
Elize - 主唱
Henrik - 伴唱
Olof - 吉他手 / 键盘手
Morten - 鼓手
Johan - 贝斯手
 
官网:
推特:
脸谱:

 
 

2 枚小拨片儿关注 Amaranthe

关注 Amaranthe

关注 Amaranthe 话题后拨片网动态页会收到 Amaranthe 相关推送,点击 Amaranthe 话题图标绑定微信订阅更新通知。

更多Amaranthe相关帖子请善用话题搜索,拨片网顶部搜索框输入音乐人、乐队或曲名检索!

Amaranthe评论者