Fingerstyle

指弹原创作品投稿请登陆你的拨片网账户后点击发布按钮,请注意话题版块不要发错哦。原创视频投稿可以先上传至优酷视频,再复制优酷链接到拨片网即可。

9 枚小拨片儿关注 Fingerstyle

关注 Fingerstyle

关注 Fingerstyle 话题后拨片网动态页会收到 Fingerstyle 相关推送,点击 Fingerstyle 话题图标绑定微信订阅更新通知。


更多Fingerstyle相关帖子请善用话题搜索,拨片网顶部搜索框输入音乐人、乐队或曲名检索!

Fingerstyle评论者

Zealux

1 个赞同   0 个感谢